حقوق قرارداد های پیمانکاری

حقوق قرارداد های پیمانکاری

19 فوریه 2020 - 20:58 100 بازدید

بررسی دقیق و جامع مبانی حقوقی قرارداد های پیمانکاری عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است، اما همسو بودن و مخالف نبودن قرارداد […]

حقوق قرارداد های پیمانکاری
پ
پ

بررسی دقیق و جامع مبانی حقوقی قرارداد های پیمانکاری

عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است، اما همسو بودن و مخالف نبودن قرارداد ها و معاملات با قوانین جاری، اصلی ترین رکن هنگام تنظیم قرارداد هاست. اگر هنگام نگارش و تنظیم قرارداد های پیمانکاری از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه بسا زیان های سنگینی به دنبال داشته باشد.

پیمانکاری یا مقاطعه کاری ، قراردادی است که به موجب آن، کارفرما انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معین به نام مقاطعه کار واگذار می کند.

موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا یا انجام عمل دیگری باشد؛ بنابراین پیمانکاران مجموعه ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف از جمله ساخت و ساز فعالیت می کنند.

این شرکت ها با توجه به بررسی میزان توانایی آن ها مبتنی بر سوابق، تجربه کاری و توان مالی رتبه بندی می شوند و در مواردی از طرف کارفرما ناظری بر کار شرکت پیمانکار تعریف می شود.

مبانی حقوقی قرارداد های پیمانکاری

مفاد و محتویات این قرارداد ها بنا به نیاز طرفین آن به شکلی است که نمی توان در قالب یکی از عقود معین توجیه کرد؛ اگرچه حین تنظیم قرارداد هایی از این دست، می توان آن ها را به قالب برخی عقود معین نزدیک کرد و از آثار و شرایط آن بهره جست.

چنان که در روابط منعقده بین کارفرمایانی مانند شهرداری با پیمانکاران شاهد هستیم، معمولاً چنین قرارداد هایی در چارچوب عقود معین نمی گنجد.

نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قرارداد های دستگاه های اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

در اینجا باید گوشزد کرد که فایده تفکیک بین عقود معین و نامعین در این است که در عقود معین، هرگاه ابهامی در قرارداد وجود داشته باشد یا طرفین در مواردی سکوت کرده باشند، آثار پیش بینی شده در قانون، جانشین اراده طرفین شده و سکوت یا ابهام قرارداد را رفع می کند، اما در عقود نامعین دادرس باید ابتدا با کشف قصد مشترک طرفین، ابهام یا سکوت قرارداد را رفع کند و در صورت ناتوانی در این زمینه از قواعد کلی حاکم بر معاملات نظیر اصل حمل الفاظ بر معانی عرفی، حکومت تعهد های اصلی بر تعهد های فرعی، اصل صحت، اصل برائت و … در جهت تفسیر قرارداد استفاده کند.

به طور مثال، تعهد پیمانکار به حفاظت از کارگاه و اموال موجود در آن را با عقد ودیعه و اختیارات کارفرما در وصول مطالبات خود از محل دارایی ها، اموال و ضمانت نامه های پیمانکار جهت پرداخت حقوق و مطالبات کارگران را با عقد وکالت می توان تطبیق داد.

به علاوه پیش پرداخت هایی که به پیمانکار داده می شود با عقد قرض، تضمین استرداد پیش پرداخت ها و حسن اجرای تعهدات را با عقد ضمان و تملک اموال پیمانکار جهت ادامه پروژه و واریز وجوه آن به حساب بستانکاری پیمانکار را با عقد بیع می توان تشبیه کرد.

همچنین، قرارداد پیمانکاری با الگوگیری از پیمان های دولتی، به شرایطی از قبیل: چگونگی پرداخت اجرت پیمانکار بر اساس صورت وضعیت های موقت ماهانه، تعلیق کار به مدت سه ماه، لزوم تحویل موقت و قطعی موضوع پیمان از سوی پیمانکار، حسن انجام تعهدات و پیش بینی وجود دوره ای به نام دوره تضمین جهت رفع نقایص و معایب موجود، قابل تشبیه است.

ویژگی قرارداد های پیمانکاری خصوصی

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، مهمترین تفاوت بین پیمانکاری های دولتی و خصوصی این است که در پیمان های خصوصی هر دو طرف قرارداد دارای شخصیت حقوقی خصوصی هستند لذا رعایت ضوابط پیمان های دولتی برای آن ها لازم الاجرا نیست.

ناگفته نماند شخصیت حقوقی در مقابل شخص حقیقی و طبیعی قرار دارد مانند دولت یا شخص حقوقی حقوق خصوصی مانند یک شرکت تجاری.

در این قرارداد ها که در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می شوند، هر دو طرف دارای قدرت چانه زنی و تعیین شرایط و مفاد قرارداد با توافق یکدیگر هستند.

در قرارداد های خصوصی تعیین نوع و میزان تضمینات یا وجوه التزام به توافق طرفین بستگی دارد و بر خلاف مقررات دولتی الزاماً نباید تضمین خاصی پیش بینی شود.

با این حال طرفین می توانند با توافق یکدیگر در قرارداد ضمانت اجرایی مقرر کنند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هر کدام از آنها، طرف متخلف مبالغی را به طرف مقابل پرداخت کند.

بدیهی است پیش بینی ضمانت اجرا در قراردادها، ضمن جلوگیری از بروز بسیاری مشکلات، در جای خود اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن است.

به طور مثال کارفرمایی می تواند برای بهره مندی از خدمات مهندسین مشاور سفته هایی را به عنوان تضمین قبول کند.

با این حال کارفرمایان بزرگ بخش خصوصی به ویژه شرکت های سهامی عام ممکن است مقررات داخلی لازم الاجرایی برای تعیین میزان، نوع و نحوه اخذ تضمینات قراردادی و وجوه التزام (مانند جریمه مقطوع به نسبت در صد قرارداد) قرار دهند که مدیران شرکت در انعقاد قرارداد ها باید آن را رعایت کنند.

به هر حال در قراداد های پیمانکاری خصوصی باید کلیه حقوق و تعهدات طرفین به دقت تنظیم شده و نحوه محاسبه مبلغ پیمان و صورت وضعیت ها معین شود، تضمینات و وجوه التزام ضروری درج شود، مسایل دارای ماهیت فنی به شکل مناسب مشخص و پیوست شود و در نهایت ساز و کار حل اختلافات به نحو مناسبی پیش بینی شود.

مؤلفه های قرارداد های دولتی

بارزترین تفاوت قرارداد های نهاد های دولتی و عمومی مانند شهرداری، با قرارداد های پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجیحی آنهاست و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آن ها پرداخته می شود:

اصل حاکمیت اراده به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهده دار تأمین منافع جامعه هستند.

این امر مبنای این توجیه می شود که حین تنظیم قرارداد از اقتدار نسبتاً وسیع تری نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردارند.

به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی مطرح است؛ بنابراین تساوی حقوق هنگام تنظیم قرارداد ها رعایت نمی شود، به طوری که بعضاً این شائبه پیش می آید که هر پیمانکاری که با دولت قرارداد می بندد باید بپذیرد که تن به شرایط یکجانبه ای داده است.

با توجه به اینکه قرارداد های پیمانکاری دولتی مشمول حقوق عمومی است، لذا کلیه نهاد های دولتی و عمومی هنگام واگذاری طرح های عمرانی عملاً مجبورند که از «شرایط عمومی پیمان» تبعیت کنند مگر اینکه در مواردی دستگاه های اجرایی در قالب عقود معین در قانون مدنی نظیر بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصی یا مؤسسات مستقل دولتی به انعقاد قرارداد بپردازند.

مرجع حل اختلافات

از دیگر موارد بسیار مهم در قراردادنویسی و معامله، مشخص کردن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه کرد.

از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قرارداد ها قرار گرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می آید که آیا داوری می تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.

در پاسخ باید گفت: اگرچه این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است، اما از جمله مهمترین مزایای آن رسیدگی سریع تر و کم هزینه تر نسبت به هزینه های دادرسی در دادگاه و نیز دقیق تر بودن رسیدگی و غیر تشریفاتی بودن است.

اما نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قرارداد های دستگاه های اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

مشاوره حقوقی

عزیزان و مراجعه کنندگان محترم در صورت داشتن هرگونه سوال و نیاز به مشاوره، تیم نوای اعتماد با بهترین و مجرب ترین وکلا و مشاورین حقوقی ، آماده ی ارائه خدمت به شما عزیزان می باشد؛ لذا برای درخواست هرگونه مشاوره حقوقی می توانید از طریق صفحه تماس با ما، با نوای اعتماد در ارتباط باشید

نوشته های مشابه

قرارداد قرض
1 سال قبل

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.