خدمات ما

خدمات حقوقی

قبول دعاوی حقوقی، کیفری و تخصصی اداری

امور ثبتی: ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی، اختراع، ثبت و تغییرات شرکت

أخذ مجوزهای قانونی از سازمان ها و ادارات

تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

قبول داوری و میانجیگری در دعاوی

تنظیم لایحه و اظهارنامه

انجام مشاوره حضوری و تلفنی

خدمات تحقیق، ترجمه و ویرایش

ترجمه متون تخصصی حقوقی: فارسی به انگلیسی- انگلیسی به فارسی

ویرایش پایان نامه و مقالات و متون حقوقی

ارائه مشاوره علمی در زمینه پایان نامه و تحقیقات

قبول پروژه های حقوقی