برچسب » اعزام به خدمت

سوالات متداول قانون اعزام به خدمت بخش دوم
1 سال قبل
سوالات متداول قانون اعزام به خدمت

سوالات متداول قانون اعزام به خدمت بخش دوم

سوالات متداول قانون اعزام به خدمت : بخش دوم پرسش ۱۹: آیا به کارگیری موقت مشمولان غایب هم مجازات دارد؟ جواب: بله. برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها […]

سوالات متداول قانون اعزام به خدمت بخش اول
1 سال قبل
قوانین اعزام به خدمت

سوالات متداول قانون اعزام به خدمت بخش اول

سوالات متداول قانون اعزام به خدمت : بخش اول پرسش ۱: مشمول به چه کسی گفته می شود؟ جواب: مشمول کسی است که در شمول قانون خدمت وظیفه عمومی قرار داشته باشد. برابر قانون، افراد از ۱۸ سالگی تمام تا ۵۰ سالگی تمام در شمول قانون وظیفه عمومی قرار دارند. پرسش ۲: با توجه به تغییراتی که در قانون وظیفه عمومی […]