برچسب » اوراق قضایی

نحوه ابلاغ اوراق قضایی
1 سال قبل
نحوه ابلاغ اوراق قضایی

نحوه ابلاغ اوراق قضایی

نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می آید. اوراق قضایی در امور مدنی (اعم از دادخواست، پیوست های آن و…) به نشانی […]