برچسب » بد رفتاری زوج

حق طلاق زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج
1 سال قبل
حق طلاق زوجه

حق طلاق زوجه در صورت اعتیاد یا بدرفتاری زوج

عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در این حالت زوجه می تواند طبق ماده ۱۱۲ قانون مدنی به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. عسر و حرج زمانی است که زن مورد ضرب و شتم شدید از سوی زوج واقع […]