برچسب » ترک تابعیت

ترک تابعیت
1 سال قبل
ترک تابعیت

ترک تابعیت

ترک تابعیت ترک تابعیت در چه شرایطی امکان پذیر است؟ تابعیت (nationality) رابطه ای سیاسی ، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می گردد. ترک تابعیت (expatriation) به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر […]