برچسب » تغییر سن

تغییر سن در شناسنامه
1 سال قبل
تغییر سن در شناسنامه

تغییر سن در شناسنامه

مدارک مورد نیاز جهت کاهش یا افزایش سن اصل شناسنامه و اصل کارت ملی ۳ قطعه عکس رنگی زمینه سفید زمان لازم برای انجام این پروسه (حدودا) بین ۱ ماه و نیم تا ۳ ماه کاری ثبت تقاضای تغییر سن در شناسنامه الف: اگر متقاضی مدعی شود اختلاف سن واقعی او با سن مندرج درشناسنامه […]