برچسب » توهین

مجازات توهین بخش ۲
1 سال قبل
مجازات توهین و افترا

مجازات توهین بخش ۲

مجازات توهین و افترا در قوانین و مقررات – بخش دوم هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند، به حبس از […]