برچسب » جنون همسر

اثبات جنون همسر
1 سال قبل
نحوه اثبات جنون همسر

اثبات جنون همسر

اثبات جنون همسر این سئوال مطرح می شود که در چه صورت می توان مرد را مشمول شرط چهارم شناخت و بر پایه آن متقاضی طلاق شد. آنچه مسلم است به موجب مواد مختلف قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به طور کلی، اعم از اینکه جنون مستمر یا ادواری باشد، موجب فسخ نکاح می شود یعنی مرد […]