برچسب » حذف نام همسر اول

حذف نام همسر اول از شناسنامه
1 سال قبل
نحوه حذف نام همسر اول

حذف نام همسر اول از شناسنامه

پس از ثبت رسمی ازدواج دوم ، زن یا مرد می توانند برای دریافت شناسنامه المثنی، بدون درج نام همسر سابق اقدام کنند. شاید این نکته ای است که بسیاری از آن بی اطلاع هستند. ازدواج یکی از وقایع مهم زندگی هر فردی است، به تبع اگر ازدواج دائم باشد حتما باید ثبت شود و ثبت ازدواج موقت نیز در مواردی […]