برچسب » حکم قطعی

تفاوت حکم نهایی و حکم قطعی
11 ماه قبل
بررسی تفاوت حکم نهایی و حکم قطعی

تفاوت حکم نهایی و حکم قطعی

تفاوت “حکم نهایی” و “حکم قطعی” در مقررات قانونی، برای اطمینان از اینکه احکام صادر شده توسط دادگاه‌ها مطابق موازین قانونی صادر شده‌ باشند، امکان رسیدگی مجدد در خصوص آن‌ها پیش بینی شده (حکم قطعی) است. یکی از انواع احکام صادر شده توسط دادگاه ها را می توان احکام قطعی و احکام غیر قطعی دانست. […]