برچسب » دادنامه چیست

دادنامه
1 سال قبل
دادنامه

دادنامه

دادنامه دادنامه چیست ؟ یکی از اصطلاحاتی که اشخاص درگیر در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی بسیار با آن مواجه می شوند «دادنامه» است. معمولا پس از پایان بررسی های لازم درمورد پرونده های قضایی یک رأی قضایی و پس از آن دادنامه صادر می شود. فرایند رسیدگی به پرونده های قضایی حسب اینکه موضوع […]