برچسب » سقط جنین

سقط جنین
1 سال قبل
سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین در چه مواردی سقط جنین جرم است؟ سقط جنین یعنی خارج کردن غیرطبیعی جنین از رحم زن باردار قبل از موعد طبیعی وضع حمل، به وسیله ی مادر یا هر کس دیگر، به قصد نابود کردن جنین. به طور کلی، سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خودبه خودی» امکان پذیر است. سقط […]