برچسب » سند عادی

سند عادی چگونه لازم الاجرا می شود؟
1 سال قبل
نجوه لازم الاجرا شدن سند عادی

سند عادی چگونه لازم الاجرا می شود؟

سند عادی چگونه لازم الاجرا می شود؟ اسناد رسمی، لازم الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن ها نیز باید اجرا شود. یکی […]