برچسب » ضامن

شرایط و پیامد‌های ضمانت
1 سال قبل
شرایط و پیامد‌های ضمانت

شرایط و پیامد‌های ضمانت

شرایط قانونی و پیامد‌های حقوقی ضمانت اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، اما این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد. مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال […]

تعداد ضامن وام ازدواج
1 سال قبل
تعداد ضامن وام ازدواج

تعداد ضامن وام ازدواج

تعداد ضامن برای دریافت وام ازدواج خانه ملت ؛ حسینعلی حاجی دلیگانی در ارزیابی میزان رضایت مندی مردم از وام ازدواج، گفت: اگرچه افزایش مبلغ وام ازدواج اقدام به موقع و درستی بود اما جوانان نسبت به نحوه پرداخت این وام بسیار گله مند هستند چرا که موانع بسیاری همچون “نحوه پرداخت وام” و “شرایط سخت تعیین شده برای ضامن” […]