برچسب » طلاق توافقی

طلاق توافقی
1 سال قبل
ماهیت و روند اجرای طلاق توافقی

طلاق توافقی

ماهیت و روند اجرای طلاق توافقی در مواردی که زوجین با یکدیگر توافق کرده و هر دو با هم، اقدام به انجام مراحل طلاق می‌کنند که به این نوع طلاق، «طلاق توافقی» گفته می‌شود. برای بررسی طلاق توافقی با دکتر زهرا داور، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم. با اینکه خانواده مهمترین نهاد […]