برچسب » عدم امکان سازش

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش
1 سال قبل
شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی منوط به شرایطی است که بر اساس آن، زوجین می توانند با توافق و به دور از هرگونه جنجال و اختلافی، اقدام به جدایی کنند. طلاق توافقی دارای شرایطی است و اهمیت بعضی از این شرایط به نحوی است که نبود آن منجر به بسته شدن […]

نحوه درخواست گواهی امکان عدم سازش
1 سال قبل

نحوه درخواست گواهی امکان عدم سازش

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه رأساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد با توجه […]

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش
1 سال قبل

شرایط صدور گواهی عدم امکان سازش

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. ۱ – توافق زوجین برای طلاق.. ۲ – امتناع شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به پرداخت نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن […]