برچسب » عسر و حرج

عسر و حرج چیست؟
1 سال قبل
بررسی عسر و حرج

عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج چیست؟ عسر و حرج به این معناست که: به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. بیشتر ما عبارت طلاق به‌واسطه‌ی عسر و حرج را زمانی که از انواع طلاق صحبت می‫شود، شنیده‌‫ایم و ممکن است این سؤال در ذهن ما ایجاد […]