برچسب » عفو عمومی

عفو عمومی و عفو خصوصی
11 ماه قبل
بررسی عفو عمومی و عفو خصوصی

عفو عمومی و عفو خصوصی

عفو عمومی و عفو خصوصی «عفو عمومی» در چه شرایطی انجام می‌شود؟ مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ی اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زیرا چه بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو […]