برچسب » فورس ماژور

فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادها
11 ماه قبل
«فورس ماژور» و «هاردشیپ» در قراردادها

فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادها

آشنایی با مفاهیم «فورس ماژور» و «هاردشیپ» در قراردادها اصل «لزوم قراردادها» در همۀ نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. این اصل از آثار اصل «حاکمیت اراده» است که براساس آن هیچ یک از طرفین نمی توانند از اجرای تعهدات قراردادی که برعهده گرفته اند خودداری نماید. همچنین هیچ یک از آنها نمی توانند بدون رضایت […]