برچسب » قانون معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش سوم
1 سال قبل
قانون معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش سوم

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش سوم ۲۶٫ مشمولی ۳ انگشت کامل از یک پایش قطع شده است چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می کند؟ جواب: قطع سه انگشت کامل از یک پا به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم می باشد. ۲۷٫ بند اول چهار انگشت پادست مشمولی قطع شده، چه وضعیتی از […]

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش دوم
1 سال قبل
قانون معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش دوم

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش دوم ۱۳٫چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟ جواب: بله- در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می شود. ۱۴٫آیا مشمول می تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض […]

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش اول
1 سال قبل
قانون معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش اول

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش اول ۱٫ اقدام اولیه مشمولانی که تقاضای معافیت پزشکی را می نمایند چیست؟ جواب: مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس +۱۰) و اخذ دفترچه راهنما و تکمیل اوراق مربوط به معافیت پزشکی ،مراجعه به پزشکان معاین اولیه ، انجام واکسیناسیون و تحویل مدارک تکمیل شده به دفاتر مربوط.. […]

قانون معافیت پزشکی سربازی
1 سال قبل
قانون معافیت پزشکی

قانون معافیت پزشکی سربازی

قانون معافیت پزشکی سربازی ماده ۳۹: مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند: ۱- کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند. ۲- کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری […]