برچسب » قرار رد دعوی

قرار رد دعوی
1 سال قبل
قرار رد دعوی

قرار رد دعوی

قرار رد دعوی چیست؟ چنان چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. قرار در لغت به معنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در […]