برچسب » قوانین ساخت و ساز

درخواست افراز و تفکیک اراضی
1 سال قبل
درخواست افراز و تفکیک اراضی

درخواست افراز و تفکیک اراضی

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی افراز ، به تقسیم کردن مال غیرمنقول مشاعی بین دو یا چند شریک اطلاق می شود که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می شود. در ادبیات حقوقی به مال مشترک، مشاع گفته می شود و همانطور که از نام آن معلوم […]

مراحل صدور پروانه ساختمان
1 سال قبل
صدور پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان شهروندانی که برای ساخت مسکن، باید به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند، لازم است قبل از انجام هر گونه عملیات ساخت و ساز، مراحلی را از طریق شهرداری طی کنند. در بیان اهداف شهرداری باید گوشزد کرد که شهرداری به استناد وظایف و تکالیف خویش و در راستای زیباسازی شهری، حفظ استانداردهای فنی، […]

هزینه مشاعات ساختمان
1 سال قبل
هزینه مشاعات ساختمان

هزینه مشاعات ساختمان

محاسبه هزینه مشاعات ساختمان هزینه مشاعات ساختمان چگونه محاسبه می شود؟ جالب است بدانید که آپارتمان نشینی از سال ۱۳۴۰ در ایران توسعه یافته است و از آنجایی که افراد با قوانین آپارتمان نشینی آشنا نبودند قانون گذار، قانون تملک آپارتمان ها را در سال ۱۳۴۳ به تصویب رساند و در ۲۷ ماده به راه […]