برچسب » قوانین پناهندگی

قوانین بین المللی پناهندگان
1 سال قبل
قوانین بین المللی پناهندگان

قوانین بین المللی پناهندگان

قوانین بین المللی پناهندگان آشنایی با جایگاه پناهندگان در قوانین بین المللی اصطلاح « پناهنده »، « پناهندگان » و « پناهندگی » از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود آن که بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته اند، […]