برچسب » مالیات

اشخاص مشمول مالیات
1 سال قبل
چه کسانی مشمول مالیات هستند؟

اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول مالیات اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند: ۱ -کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا امالک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. ۲ -هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید. ۳-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از […]

اشخاص معاف از مالیات
1 سال قبل
معافیت از مالیات

اشخاص معاف از مالیات

اشخاص معاف از مالیات اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات نیستند: ۱ -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی؛ ۲ -دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین میشود. ۳ -شهرداری ها. ۴ -بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری. تبصره ۱ – شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه […]

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث
1 سال قبل
مالیات بر ارث

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث

بیمه های عمر و زندگی مشمول مالیات بر ارث نمی شود براساس موافقت نمایندگان اموال خارج از شمول مالیات بر ارث تعیین شدند که بر این اساس بیمه های عمر و زندگی مشمول مالیات نمی شود. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی سه شنبه ۶ اسفند ماه سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی، […]