برچسب » مجازات توهین و افترا

مجازات توهین بخش ۲
1 سال قبل
مجازات توهین و افترا

مجازات توهین بخش ۲

مجازات توهین و افترا در قوانین و مقررات – بخش دوم هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند، به حبس از […]

مجازات توهین بخش ۱
1 سال قبل
مجازات توهین و افترا

مجازات توهین بخش ۱

مجازات توهین و افترا در قوانین و مقررات – بخش اول هرکس به صورت کتبی یا شفاهی دیگری را تحقیر کند و یا الفاظ و عباراتی را که باعث خفت و خواری دیگری می شود، منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود. افزایش سطح خشونت اجتماعی و کاهش سطح تحمل افراد، […]