برچسب » مجازات قمار

مجازات شرط بندی و قمار
1 سال قبل
شرط بندی و قمار

مجازات شرط بندی و قمار

مجازات شرط بندی و قمار شرط بندی قراردادی است بین دو طرف که نتیجه ی موضوعی خاص را پیش بینی می کنند و پیش بینی هرکدام که درست باشد شرط بندی را برده است و در قبال آن مال معینی را دریافت می کند. شرط بندی و قمار جرم است، شرط بندی با عنوان مجرمانه قمار بررسی […]