برچسب » مساحت ملک

با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟
1 سال قبل
کم و زیاد شدن مساحت ملک

با کم و زیاد شدن مساحت ملک چه باید کرد؟

در خرید ملک، چیزی که مبنای محاسبه ی قیمت قرار می گیرد، متراژ است؛ یعنی فروشنده ی ملک، آن را با ابعاد معین به خریداران پیشنهاد می دهد. چون ابعاد ملک نقش مهمی در زمینه ی جلب نظر خریداران دارد و جزو کلیدی ترین موضوعات مد نظر آن ها در انتخاب ملک است؛ بنابراین، باید […]