برچسب » معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش سوم
1 سال قبل
قانون معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش سوم

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش سوم ۲۶٫ مشمولی ۳ انگشت کامل از یک پایش قطع شده است چه وضعیتی از نظر خدمتی پیدا می کند؟ جواب: قطع سه انگشت کامل از یک پا به تشخیص شورای پزشکی در شمول معافیت دائم می باشد. ۲۷٫ بند اول چهار انگشت پادست مشمولی قطع شده، چه وضعیتی از […]

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش دوم
1 سال قبل
قانون معافیت پزشکی

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش دوم

پرسش های متداول معافیت پزشکی سربازی بخش دوم ۱۳٫چنانچه پس از معرفی مشمول به بیمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آیا می تواند باز هم به رای شورا اعتراض کند؟ جواب: بله- در این صورت پرونده به شورای عالی پزشکی فرستاده می شود. ۱۴٫آیا مشمول می تواند به رای شورای عالی پزشکی اعتراض […]