برچسب » مقررات وظیفه

تذکرات مهم مقررات وظیفه کنکور سراسری
1 سال قبل
مقررات وظیفه عمومی

تذکرات مهم مقررات وظیفه کنکور سراسری

تذکرات مهم پیرامون مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون سراسری سال ۱- مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و درصورت شرکت در آزمون و قبولی در آن، معافیت تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاه ها مجاز به ثبت نام از آنها نمی باشند. ۲- دانشجویان اخراجی دانشگاه ها تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت […]

مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون سراسری سال
1 سال قبل
مقررات وظیفه عمومی

مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون سراسری سال

مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون سراسری سال داوطلبان مرد که در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش سال ۱۳۹۷ شرکت میکنند، لازم است به هنگام پذیرش در دانشگاه (قبولی قطعی و ثبت نام) یکی از شرایط زیر را از لحاظ وضعیت مشمولیت و مقررات وظیفه عمومی دارا باشند درغیر این صورت مجاز به ادامه […]