برچسب » ناروا

مصادیق ایفای ناروا
11 ماه قبل
بررسی مصادیق ایفای ناروا

مصادیق ایفای ناروا

مصادیق ایفای ناروا هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی، مالی به دیگری بپردازد، این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش کند. ایفای ناروا در صورتی محقق می‎شود که سه […]