برچسب » نفقه اقارب

نفقه اقارب
1 سال قبل
نفقه اقارب

نفقه اقارب

نفقه اقارب نفقه اقارب چیست؟ نفقه در معنای کلی، به مفهوم تأمین هزینه های زندگی زوجه است كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده و از زمان عقد دایم، پرداخت آن بر عهده زوج است. در قانون حمایت خانواده ، نحوه اجرای حکم دادگاه در زمینه درخواست نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه […]