برچسب » هزینه مشاعات ساختمان

هزینه مشاعات ساختمان
1 سال قبل
هزینه مشاعات ساختمان

هزینه مشاعات ساختمان

محاسبه هزینه مشاعات ساختمان هزینه مشاعات ساختمان چگونه محاسبه می شود؟ جالب است بدانید که آپارتمان نشینی از سال ۱۳۴۰ در ایران توسعه یافته است و از آنجایی که افراد با قوانین آپارتمان نشینی آشنا نبودند قانون گذار، قانون تملک آپارتمان ها را در سال ۱۳۴۳ به تصویب رساند و در ۲۷ ماده به راه […]