برچسب » وکالت

وکالت بلا عزل
1 سال قبل
وکالت بلا عزل

وکالت بلا عزل

وکالت بلا عزل چیست؟ وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین به طرف دیگر نمایندگی می دهد. به این معنا که اجازه می دهد آن شخص (وکیل)، در برخی موارد مشخص شده در قرارداد از طرف موکل (شخصی که وکیل گرفته است) اقدام کند. وکالت جزو عقودی نیست که به صورت […]