برچسب » وکیل

وکالت اتفاقی و شرایط آن
1 سال قبل
وکالت اتفاقی و شرایط آن

وکالت اتفاقی و شرایط آن

وکالت اتفاقی و شرایط آن مسلماً برای همه‌ی افراد امکان مالی برای گرفتن وکیل دادگستری وجود ندارد و اشخاصی که توانایی مالی ندارند، طبق قانون می‌توانند از وکیل معاضدتی استفاده کنند. اساسا طرح دعوا در مراجع قضایی یا دفاع در برابر دعاوی مطرح‌شده، نیازمند آشنایی با قوانین و مقرراتی است که نکات و جزئیات بسیاری […]