برچسب » پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان
1 سال قبل
صدور پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان

مراحل صدور پروانه ساختمان شهروندانی که برای ساخت مسکن، باید به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند، لازم است قبل از انجام هر گونه عملیات ساخت و ساز، مراحلی را از طریق شهرداری طی کنند. در بیان اهداف شهرداری باید گوشزد کرد که شهرداری به استناد وظایف و تکالیف خویش و در راستای زیباسازی شهری، حفظ استانداردهای فنی، […]