برچسب » پلاک تفکیکی

پلاک ثبتی چیست و چه تفاوتی با پلاک تفکیکی دارد
11 ماه قبل
پلاک ثبتی چیست

پلاک ثبتی چیست و چه تفاوتی با پلاک تفکیکی دارد

پلاک ثبتی چیست و چه تفاوتی با پلاک تفکیکی دارد؟ اگر شما در کار ساخت‌وساز وارد شده یا به نوعی با خرید و فروش ملک و آپارتمان سروکار داشته باشید، حتما اسم پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی به گوشتان خورده است. پلاک‌ها بخشی از شناسنامۀ ملک یا آپارتمان هستند که توسط ادارۀ ثبت اسناد و […]