برچسب » چک

نحوه مسدود کردن چک
1 سال قبل
برای مسدود کردن «چک» باید چه اقداماتی انجام شود؟

نحوه مسدود کردن چک

برای مسدود کردن «چک» باید چه اقداماتی انجام شود؟ صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست پس از صدور چک و ارائه آن […]

مسدود کردن چک
1 سال قبل
مسدود کردن «چک»

مسدود کردن چک

برای مسدود کردن «چک» باید چه اقداماتی انجام شود؟ صدور چک چندان کار سختی نیست در قسمت مبلغ میزان مورد نظر را به ریال می نویسم، مشخص می کنیم در وجه چه کسی است و تاریخ آن را مشخص می کنیم. اما کار به همین راحتی ها نیست پس از صدور چک و ارائه آن به دیگران مسائل […]