برچسب » کسر خدمت

کسر خدمت مناطق امنیتی و محروم
1 سال قبل
نحوه کسر خدمت مناطق محروم و امنیتی

کسر خدمت مناطق امنیتی و محروم

کسر خدمت مناطق امنیتی و مناطق محروم و بد آب و هوا خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی ۱۸ ماه ، مناطق مناطق محروم و بد آب وهوا: ۱۹ ماه است. خدمت کارکنان وظیفه در مناطق عادی ۲۱ ماه می باشد. کسر خدمت فرزند ۳ماه کسر خدمت به ازای هر فرزند شامل سربازان میشود. […]

کسر خدمت ایثارگران
1 سال قبل
نحوه کسر خدمت ایثارگران

کسر خدمت ایثارگران

کسر خدمت ایثارگران مشمولاني که سابقه ايثارگری والدین آنان به حد نصاب معافیت از خدمت سربازی نمی رسد طبق ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ می توانند طبق شرایط و ضوابط ذیل از کسر خدمت بهره مند شوند. ۱- كسر خدمت سربازی برای ایثارگرانی می باشد که حد نصاب معافیت یک فرزند را ندارند لذا صدور […]