برچسب » گرانفروشی

مجازات گرانفروشی و احتکار
11 ماه قبل
مجازات گرانفروشی و احتکار

مجازات گرانفروشی و احتکار

مجازات گرانفروشی و احتکار در قوانین موضوعه گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که همواره قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای مبارزه با آن وجود داشته است اما اینکه چرا تخلفات و جرایم در این زمینه هنوز وجود دارد و گاها رو به افزایش است. مستفاد از مواد ۵۷ قانون نظام صنفی اصلاحیه سال ۱۳۹۲ و ماده […]